IRONMAN CONSULTING

Ironman Consulting, 1996 yılında Türkiye’de kurulmuştur ve organizasyonlarıngeliştirdikleri stratejilerin etkin olarak uygulanması için Genel Yönetim, Bilgi Sistemleri, İnsanKaynakları Yönetimi konularındadanışmanlık hizmeti vermektedir.

Ironman Consulting, geniş bir yelpazede organizasyonel gelişim ve yönetim iyileştirmealanında yerli ve yabancıortaklıkuruluşlara, stratejik işortağıyaklaşımıyla katma değersağlamaktadır. Ironman Consulting’in geliştirdiği çözümler, organizasyonların bütünsel yapılarına göre uyarlanmışçıktılardır. Bu bağlamda, Endüstri 4.0 & IoT Olgunluk Seviyesi Analizi ve Yol HaritasıOluşturulması, Genel Yönetim Sistemleri (Balanced Scorecard, Strateji Geliştirme, Süreç Yönetimi, Kurumsal Risk Yönetimi, Stratejik Bütçe Yönetimi, Aktivite Bazlı Maliyet Yönetimi, Organizasyonel Yapılandırma), Bilgi Sistemleri ( Birikim Yönetimi ve Bilgi Sistemleri Seçimi, Proje Yönetimi, Uygulama Danışmanlığı) ve İnsanKaynakları Yönetimi (Performans ve Ödül Yönetimi, Ücret Yönetimi, Yetkinlik Yönetimi, İnsanKaynakları Bilgi Sistemleri) sistemlerini organizasyonda yüksek potansiyele sahip kişilerdenoluşturulan ekipler ile birlikte organizasyonun ana stratejisini destekleyen ve bu stratejinin gerçekleştirilmesinekatkıda bulunan araçlar olarak kurmaktadır.

Ironman Consulting’in stratejik işortaklıklarıyla “çözüm üretme ve çözüme giden yolda birliktelik” yaklaşımıyla gerek üretim gerekse hizmet sektöründe projeler gerçekleştirmektedir. QPR Performans Suite, CANEA ONE, Qlikview, QPR CostControl, NicheCRM, Hospital Benchmark çözümlerini başta Türkiye olmak üzere bölgedeki bir grup ülkede satış ve satışsonrası hizmetlerini vermektedir.