Bilge SGT

BİLGE SGT 2014 yılında kurulmuştur. Bilgi veİletişim Teknolojileri (ICT) sayesinde kurumların daha yüksek performanslı, güvenli ve verimli çalışmalarını sağlamak amacıyla “Yeni Nesil Teknoloji ve Siber Güvenlik Çözümleri” sunmaktadır.

Gün geçtikçe,“İş odaklı teknoloji” yaklaşımının yerini, “Teknoloji odaklı iş” almakta; böylelikle kamu kurumlarımızın hizmet anlayışlarıve teknoloji ihtiyaçlarıdeğişmektedir. Günümüzde kurumlar için bilginin doğrualınması, hızlıve verimli işlenmesi, güvenli olarak saklanması, sonucun ise ilgili birimlere hızlıca iletilmesi vebuakışın asla durmaması için teknoloji tüm kurumlarımızın hizmetlerinin merkezinde konumlanmaya devam etmektedir.

BİLGE SGT, kurumlarımızın bütün bu süreçleri yeni nesil bilgi ve iletişim teknolojileri kullanarak endoğru, en hızlı, en güvenli, en uygun ve kesintisiz olarak sürdürmesi; böylelikle hizmet kalitesini, yönetim kabiliyetini, verimliliği arttırır.

Kurumlarımızı“Bilgi veİletişim çağı” hedeflerine doğru çözümler ve somut adımlarla ulaşmasına yardımcıolmayı, böylelikle teknolojinin en verimli şekilde kullanılmasında aracı olmayı hedefleyen BİLGE SGT, busayede milli fayda sağlamayıve beraber çalıştığı kurumların ürettiği değerini arttırmayı görev edinmiştir.

Bilginin ve iletişimin geleneksel mecraları bırakıp dijital ortama yönelmesi, beraberinde yeni nesil güvenlik tehditlerini zorunlu kılmaktadır.BİLGE SGT, hata toleransı olmayan projelerde test edilmiş tecrübeli kadrosu ile ihtiyaçlarınıza uygun teknolojiyi en güvenli biçimde kullanmanızı sağlar, kurumunuzun bilgi güvenliğini istediğiniz seviyeye getirmenize yardımcı olur.

Her birisinde çok kıymetli kurumlarımızla birlikte tamamlanmış ulaşmış projelerimiz bulunan Veri Merkezi Çözümleri, Sunucu ve Veri Depolama Sistemleri, Büyük Veri ve Analiz Platformları,AğveİletişimSistemleri, Siber Güvenlik Çözümleri, Adli Bilişim Çözümleri ile ülkemize hizmet etmeye devam etmekteyiz