Ausder

Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUSDER), UDHB tarafından hazırlanan Ulusal AUS Strateji Belgesi Eki Eylem Planıdoğrultusunda kamu, özel sektör STK ve üniversitelerden gelen 20 kurucu üye ile 2017’de kuruluş sürecini tamamlamış ve şu an için sektörün önde gelen paydaşlarından 40’ını çatısı altında toplamış bir STK’dır.

AUSDER, sistemler gibi paydaşlarının da birlikte çalışabilmesi gereğinden yola çıkarak sinerji oluşturmayı amaçlamıştır.Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında ülkemizin çatı platformu olan AUSDER, kuruluşunun üzerinden çok kısa bir zaman geçmişolmasına rağmen sektörü yurt içinde başarı ile temsil ederken, yurtdışında da ülkemizi temsil etmektedir.

Amacı yol güvenliği, yol kapasitesini, hareket kabiliyetini, seyahat konfor ve hızını artırırken, ulaşımın insan, çevre ve enerji kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerini azaltarak daha yaşanabilir bir çevre ve hareketlilik oluşturmayı hedefleyen AUSDER, ilk iş olarak ülkemiz ve Avrupa’daki AUS ile ilgili mevzuatları inceleyerek rapor haline getirmiştir. Akabinde AUS uygulayıcılarının tüm resmi görerek bulundukları AUS seviyesini görmeleri, varsa eksikliklerini tespit etmeleri ve gelecekteki çalışmalarına yol gösterici olması açısından AUS Değerlendirme Endeksi Geliştirme Projesini başlatmıştır. İlk aşaması tamamlanmış bulunan çalışma, bu konuda ortaya konmuşbaşka bir çalışma bulunmadığından dünyada bir ilk olma özelliğine sahiptir.

AUS ülkemizde yeni yeni gelişmektedir. Bu konuda farklı alan ve boyutlarda ürün ve hizmet ortaya koyan oluşumlar gittikçe artmaktadır. Bu çalışmalardan tüm ülkenin haberdar olması, çalışmaları yapanların teşvik edilmeleri amacıyla AUSDER Ödülleri düzenlenmiş olup ilk ödüller 28 Mart 2018 tarihinde yapılacak olan 2. Olağan Genel Kurulda UDHB Sayın Ahmet ARSLAN tarafından açıklanacaktır.

Derneğimiz hakkında detaylı bilgiye www.ausder.org.tr adresinden ulaşılabilir.